Tổng quan về công đoàn

Tên công ty Hiệp Hội Phúc lợi Y tế Nihon Asia(NICHIA)
địa điểm 2-3-16 Nakazakinishi, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka Umeda Royal tầng 4
Thành lập Tháng 11 năm 2018
việc kinh doanh ①Kinh doanh hỗ trợ tuyển dụng và đào tạo cho nhân viên chăm sóc dài hạn nước ngoài
※Tổ chức giám sát nghiệm thu đối với thực tập sinh kỹ năng Số giấy phép 許1808000404
※Tổ chức hỗ trợ đăng ký cho các kỹ năng cụ thể Số đăng ký 20登-005147
※Doanh nghiệp đại lý việc làm được trả lương Số giấy phép 27-ユ-303454
②Kinh doanh chung mua hàng tiêu dùng do đoàn viên phụ trách
③Cải tiến, nâng cao trình độ quản lý và công nghệ liên quan đến lĩnh vực kinh doanh của đoàn viên
 Hoặc cung cấp giáo dục và thông tin để phổ biến kiến ​​thức về kinh doanh công đoàn

④Kinh doanh liên quan đến phúc lợi đoàn viên
Khu vực kinh doanh Osaka, Kyoto, Hyogo, Nara, Tokyo, Aichi, Fukui
※Các tỉnh khác cũng đang lên kế hoạch
Quốc gia gửi Myanmar, Việt Nam, Indonesia, Trung Quốc, Ấn Độ※Các quốc gia khác cũng đang lên kế hoạch
thành viên Hội đồng quản trị ◆Giám đốc đại diện / Chuma Koki

◆giám đốc / Itamiya Goro
Chủ tịch tập đoàn phúc lợi xã hội Satsuki Ikeda
◆giám đốc / Oasa Ryota
Giám đốc điều hành Công ty TNHH Long Life Holding.
◆giám đốc / Kinoshita Shinichi
Chủ tịch tập đoàn y tế Ryuseikai
◆giám đốc / Koyama Yasuo
Chủ tịch hiệp hội phúc lợi xã hội Aino
◆giám đốc / Fukuda Mitsumasa
Phó chủ tịch công ty phúc lợi xã hội Seifukukai
◆giám đốc・giám đốc điều hành / Yamada Yuji
Quick Group Thượng Hải Can Kaoru Ikatsu Akikatsu Nhân sự 咨 詢 Service Co., Ltd. Nguyên Giám đốc kiêm Tổng Giám đốc
◆Kiểm toán viên / Wano Masaaki
Giám đốc đại diện của Reno Life Support Co., Ltd.
◆Cố vấn / Ida Atsuro
Giám đốc đại diện của JR West Group Possible Medical Science Co., Ltd.
công ty liên kết ◆Công ty TNHH Quick(Công ty dịch vụ nhân sự)
Được niêm yết trên Thị trường chính của Sở giao dịch chứng khoán Tokyo
Trang web chính thứchttps://919.jp/

◆Công ty TNHH Long Life Holding(Công ty dịch vụ phúc lợi và chăm sóc dài hạn)
Được niêm yết trên Thị trường Chuẩn của Sở giao dịch Chứng khoán Tokyo
Trang web chính thứchttps://www.longlife-holding.co.jp/